Ski klub Zenica je u subotu organizovao upoznavanje sa atletskim disciplinama, trening i druženje
na našem atletskom stadionu (Kamberovića polje). Prelijep proljetni dan je još više uljepšao ovaj
događaj za naše mališane koji su istinski uživali sa našim trenerom. Sportski pozdrav!